Molimo vas da pažljivo pročitate naše uvjete.

Slanjem upita putem emaila automatski znači da prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja.

 

1. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti za paket aranžman putovanja, kao i predugovorne informacije navedene u Annexu 1, predstavljaju sastavni dio Ugovora o putovanju u paket aranžmanu, u daljnjem tekstu “Ugovor”, sklopljen između turističke agencije T&T Travel Boutique / Obrt za turističke i poslovne usluge, vlasnik Tihana Dolenec, OIB 47538511420, Djordjićeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB 97511455, u daljnjem tekstu „Agencija“

i

Putnika, u daljnjem tekstu “Putnik”, ili Posrednika za putni aranžman, u daljnjem tekstu “Posrednik”, odnosno druge osobe ili putničke agencije koja sklapa ovaj ugovor o putnom aranžmanu u ime stvarnog Putnika.

U slučaju da Posrednik sklopi ovaj Ugovor u ime Putnika, Posrednik jamči da je ovlašten da djeluje u Putnikovo ime, da dijeli osobne podatke Putnika s Agencijom u svrhu izvođenja programa putovanja te da prihvaća sve ugovorne obveze koje proizlaze iz ovog ugovora.

Odredbe i uvjeti definirani u daljnjem tekstu odnose se i primjenjuju na svaki program turističkog paket aranžmana ugovorenog između Agencije i Putnika/Posrednika, gdje T&T Travel Boutique djeluje u svojstvu glavnog organizatora višednevnih tura po narudžbi.

U slučajevima chartera/najma plovila, turistička agencija T&T Travel Boutique preuzima ulogu subagenta/posrednika te će se za svaku charter transakciju primjenjivati samo uvjeti navedeni u svakom pojedinačnom ugovoru/ponudi o charteru (najmu) plovila.

Uvjeti i odredbe za najam luksuznih vila i kuća ne podliježu ovom Ugovoru o paket aranžmanu. Objavljuju se zasebno na internetskoj stranici agencije www.croatiatravelboutiqe.com.

Na paket aranžmane kod kojih T&T Travel Boutique nije odgovorni organizator primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora te T&T Travel Boutique ne odgovara za provedbu istih.

Paketni aranžman je kombinacija od najmanje dvije usluge koje uključuju prijevoz, smještaj i druge turističke usluge koje su pakirane u jedan paket usluga koji zajedno traju dulje od 24 sata, a Putnik plaća jednu potpunu cijenu za kombinaciju tih usluga.

U slučajevima gdje je T&T Travel Boutique Organizator “Razgleda gradova sa vodičem” i “Dnevnih izleta“ koji ne traju dulje od 24 sata i nisu dio višednevnih tura, primjenjivat će se postupci rezervacije i uvjeti otkaza kako je navedeno u članku 4. ovog Ugovora i ne podliježu Ugovoru o Paket Aranžmanu.

Ovaj Ugovor postaje obvezujući nakon što ga potpiše zakonski zastupnik T&T Travel Boutique-a i Putnik ili Posrednik (u ime Putnika). U slučaju da niti Putnik niti Posrednik ne mogu osobno potpisati ugovor, ovaj Ugovor postaje obvezujući davanjem pristanka u vidu potvrde rezervacije putnog aranžmana putem e-maila ili putem djelomičnog ili cjelokupnog plaćanja dogovorenog programa putovanja na službeni bankovni račun Agencije.

U slučaju da više osoba putuje unutar iste grupe, Agencija će voditi pregovore sa samo jednim članom grupe, koji će djelovati u ime drugih putnika u grupi. Takva osoba se smatra odgovornom za grupu kao njihov voditelj grupe.

Voditelj grupe smatrat će se kao jedini Putnik koji može zahtijevati promjene u programu ili potvrditi dodatne troškove. Takav se voditelj grupe također smatra jedinim klijentom koji je zadužen za zaključivanje procesa rezervacije, kao i za plaćanje koje je potrebno za potvrdu rezervacije.

Svi programi putovanja koje izdaje Agencija izrađeni su po mjeri i na zahtjev Putnika ili Posrednika.

 

2. Cijena aranžmana

Sve cijene su određene u programu putovanja i vrijede od dana objave programa. Cijene su izražene u hrvatskim kunama, obračunate po tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave aranžmana. Cijene izražene u EUR su informativnog karaktera. Svaki program putovanja odredit će sve što je uključeno u cijenu aranžmana, kao i sve stavke koje nisu uključene.  Agencija se ne može smatrati odgovornom za bilo koje usluge koje nisu uključene u putni aranžman ili za bilo koje usluge koje Putnik ili Posrednik plaćaju izravno (nekom drugom ) davatelju usluge.

 

3. Rezervacije i uplate za “Multi-day tours”/Višednevne ture

 • U skladu sa najboljim poslovnim praksama za savjetodavne usluge za putovanja, Agencija će po primitku upita odgovoriti s prijedlogom plana puta. Takav se zahtjev ili upit šalje na službenu e-mail adresu Agencije.
 • Nakon odobrenja naručitelja, Agencija će pristupiti izradi detaljnog itinerera za naručitelja (Putnik ili Posrednik). U ovoj fazi Agencija će poslati račun za 200 € ekvivalentno u HRK naknade za uslugu planiranja i savjetovanja.
 • Agencija će potom krenuti na detaljno planiranje i istraživanje svih opcija za tražene usluge (smještaj, prijevoz, obilaske s vodičem, opcije prehrane itd.)
 • Čim se dovrši detaljan itinerar, Agencija će izdati službenu ponudu za Paket aranžman i predračun. Osim ako je drugačije navedeno u predračunu, ovi “Opći uvjeti i uvjeti rezervacije za paket aranžman” primjenjuju se na sve usluge osim chartera jahti i najma vila/kuća. Ovaj Ugovor postaje obvezujući ugovor u trenu kada ga obje strane potpišu.
  U slučaju da nijedna strana ne može osobno potpisati Ugovor, ovaj ugovor o paket aranžmanu također postaje obvezujući davanjem pristanka odnosno potvrdom rezervacije putem e-maila ili plaćanjem pune ili djelomične dogovorene cijene paket aranžmana na službeni bankovni račun Agencije.
 • Putnik ili Posrednik dužan je podmiriti 30% akontacije ugovorene cijene (ako nije drugačije navedeno u programu putovanja) na osnovu čega Agencija izdaje potvrdu rezervacije paket aranžmana.
 • Preostali iznos plaća se najkasnije 45 dana prije datuma putovanja. Ako se plaćanja ne podmire do ugovorenih rokova, smatra se da je Putnik otkazao rezervaciju, pri čemu se primjenjuju pravila otkaza koja su navedena u programu putovanja.
 • Nekoliko tjedana prije putovanja Putnika, Agencija će izdati potrebne bonove i putne bilješke s detaljima putovanja te ih poslati klijentu.
 • Kako bi ovaj ugovor bio pravno obvezujući, obavezni su i zahtjev za rezervaciju putnog aranžmana kojeg izdaje Putnik ili Posrednik, kao i potvrda rezervacije putnog aranžmana koju izdaje Agencija. Nakon primitka uplate, Putnik će primiti potvrdu o rezervaciji putem e-pošte. Takva e-pošta smatrat će se formalnom potvrdom rezervacije za paket aranžman.
 • Agencija ne prihvaća odgovornost za netočno navedenu e-poštu ili nemogućnost dostave e-pošte Putniku. Ako potvrda o rezervaciji ne stigne na vrijeme ili uopće ne stigne, Putnik je dužan zatražiti od Agencije da ponovno pošalje potvrdu rezervacije e-pošte o paket aranžmanu koji je platio Putnik ili Posrednik.
 • Putnik mora imati najmanje 18 godina. Ako je Putnik maloljetan, jedan od njegovih roditelja postaje obveznik ovog Ugovora. Potpisivanjem ili prihvaćanjem ovog Ugovora, roditelj jamči da je drugi roditelj obaviješten o sadržaju ovog Ugovora i da je suglasan s programom putovanja maloljetnika.
 • Otkazivanje aranžmana može izvršiti putnik ili agencija, pri čemu se primjenjuju pravila otkaza. Potpisivanjem ovog Ugovora ili davanjem suglasnosti slanjem potvrde rezervacije putem e-maila ili plaćanjem pune ili djelomične uplate dogovorene cijene programa putovanja na službeni bankovni račun Agencije, Putnik ili Posrednik (u ime Putnika) jamči da Putnik ima najmanje 18 godina.
 • Kada više osoba putuje unutar iste grupe, Agencija će voditi pregovore samo s jednim članom grupe koji će djelovati u ime drugih putnika u grupi. Takva osoba smatra se odgovornom za grupu kao voditelj grupe.
 • Smatra se da je voditelj grupe jedini klijent (Putnik), koji može zahtijevati promjene u programu ili potvrditi dodatne troškove. Takav se voditelj grupe također smatra jedinim klijentom / Putnikom koji je zadužen za zaključivanje procesa rezervacije, kao i za izvršenje uplata potrebnih za potvrdu rezervacije. Potvrda rezervacije tada će biti izdana na ime tog voditelja grupe.
 • Putnikova je odgovornost provjeriti točnost rezerviranih datuma po primitku potvrde rezervacije.

 

4. Rezervacije i uvjeti plaćanja, te uvjeti otkaza za “Razgleda gradova sa vodičem” i “Dnevnih izleta“

 • Putnik vrši upit putem e-maila, na koji Organizator odgovara te potvrđuje dostupnosti termina i šalje predračun putniku. Putnik vrši uplatu 100% vrijednosti usluge na transakcijski račun te dobiva potvrdu rezervacije. To se smatra formalnom potvrdom rezervacije te se savjetuje da putnik isprinta i sačuva takvu potvrdu.
 • Kada više od dvije osobe putuju u istoj grupi, organizator zadržava pravo da pregovara samo sa jednom osobom u ime i za račun ostalih putnika u grupi. Ta osoba će se smatrati zaduženom za grupu putnika kao njihov predstavnik.
  Predstavnik grupe će se uvažavati kao jedini klijent-putnik koji može zatražiti promjene ili potvrditi dodatne troškove. Isto tako, predstavnik grupe će se smatrati jedini klijent-putnik zadužen za rezervaciju i plaćanje u ime grupe te će se rezervacija izdati na njegovo ime (ili ime osobe ili poduzeća koje je predstavnik imenovao).
 • Organizator neće prihvatiti odgovornost za nemogućnost isporuke elektroničke pošte. U takvim slučajevima, putnik mora zatražiti organizatora (agenciju) da ponovo pošalje potvrdu rezervacije putem elektroničke pošte (email).
 • Organizator će svaku rezervaciju potvrditi elektroničkom poštom (email-om).
 • Putnikova odgovornost jest da provjeri jesu li podaci na potvrdi rezervacije ispravni.
 • Za rezervacije u vrlo kratkom roku, Organizator savjetuje da se putnik obrati putem emaila i zatraži termin odnosno provjeri dostupnost.

Putnikovo odustajanje/otkaz dogovorenih usluga

 • Ukoliko putnik želi otkazati ugovorene usluge, potrebno je to učiniti pismenim putem. Datum i vrijeme otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:
 • Za izlete pod „Day trips“
  Za otkaz od 15 dana i više prije početka izleta, organizator će naplatiti 50 % cijene usluge, te će putniku refundirati ostatak u roku od 15 dana od otkaza, umanjen za troškove transfera.
 • Za otkaz od 14-7 dana prije početka izleta, organizator će naplatiti 75 % cijene usluge, te će putniku refundirati ostatak u roku od 15 dana od otkaza, umanjen za troškove transfera.
 • za otkaz od 6 – 0 dana prije početka izleta, organizator će naplatiti 100 % cijene aranžmana
 • Plaćeni izlet u punom iznosu može biti dodijeljen trećoj osobi, uz pismeni dogovor sa agencijom. Isto tako za plaćeni izlet u punom iznosu, putnik može uz pismeni dogovor sa Organizatorom, te ovisno o dostupnosti, promijeniti termin izleta.
 • Za razglede sa vodičem pod „ Walking tours
  za otkaze vezane uz razglede gradova sa vodičem, Organizator će naplatiti 100 % od cijene razgleda u bilo kojem trenutku otkaza.
 • Razgled grada sa vodičem, uplaćen u punom iznosu, može biti dodijeljen trećoj osobi uz pismeni dogovor sa agencijom. Isto tako za plaćeni razgled u punom iznosu putnik može uz pismeni dogovor sa agencijom te ovisno o dostupnosti, promijeniti termin razgleda.

 

Članak 5. Izmjena ugovorene cijene paket aranžmana

Ugovorne strane su suglasne, da nakon sklapanja Ugovora u paket aranžmanu Agencija smije povećati ugovorenu cijenu samo ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene a) cijene prijevoza Putnika koje su proizašle iz povećanja cijene goriva ili drugih izvora energije, b) visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene Ugovorom koje određuju treće osobe a koje nisu izravno uključene u izvršenje paket aranžmana, uključujući turističke poreze ,pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama i dr. c) deviznih tečaja koji su relevantni za paket aranžman.

Povećanje cijena se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata. Posrednik/Ugovaratelj putovanja ili Putnik se obavezuje prihvati povećanje cijena do 8% od ugovorene ukupne cijene paket aranžmana. Ako povećanje cijene gore navedenih stavki premaši 8% ugovorene ukupne cijene paket aranžmana, Agencija nije ovlaštena jednostrano izmijeniti paket aranžman te se primjenjuje članak 5 ovog ugovora.

Povećanje cijene , bez obzira na njegovu visinu, moguće je samo ako Agencija najkasnije 20 dana prije početka paket aranžmana obavijesti Putnika o povećanju cijene na jasan i razumljiv način, uz obrazloženje povećanja i izračun.

U slučaju sniženja cijene Agencija ima pravo od iznosa povrata koji duguje Putniku oduzeti stvarno nastale administrativne troškove te je dužan na zahtjev Putnika dati mu dokaze za te administrativne troškove.

Putnik odnosno Ugovaratelj/Posrednik putovanja ima pravo raskinuti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu ako je poskupljenje veće od 8%, s tim da je dužan pismenim putem obavijestiti Organizatora putovanja o otkazu putovanja u roku od 2 dana od primitka obavijesti i poskupljenja paket aranžmana. U tom slučaju Putnik ima pravo na  uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i na eventualne troškove vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ako Putnik svoje odustajanje ne dostavi Agenciji u pisanom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

 

Članak 6. Izmjena ostalih uvjeta ugovora i putovanju u paket aranžmanu

Prije početka putovanja Agencija ne smije jednostrano izmijeniti uvjete Ugovora o putovanju u paket aranžmanu.

Ako je Agencija prije početka paket aranžmana prisiljena znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja (1. odredište, plan putovanja i razdoblje putovanja s datumima, 2. lokacija smještaja i broj noćenja, glavne karakteristike ,vrstu i kategoriju smještaja u skladu s pravilima odredišne zemlje, 3. sredstva, karakteristike i kategoriju prijevoza kao i mjesto polaska i povratka s datumom i vremenom 4. plan ishrane, 5. posjete znamenitostima, izlet ili druge usluge uključene u ukupnu cijenu dogovorenu za paket aranžman, 6.ako Putnikovo korištenje drugim turističkim uslugama ovisi o djelotvornoj usmenoj komunikaciji, odnosno jeziku na kojem će  te usluge biti pružene),nije u mogućnosti prihvatiti posebne zahtjeve Putnika ili je došlo do povećanja cijene paket aranžmana za više od 8%, Putnik može u razumnom roku koji odredi Agencija prihvatiti predloženu izmjenu ili raskinuti Ugovor bez plaćanja naknade za raskid Ugovora.

Ukoliko dođe do jedne od gore navedenih situacija Agencija je dužna bez nepotrebnog odgađanja Putnika odnosno Posrednika/Ugovaratelja obavijestiti o:

 1. a) gore navedenim izmjenama u paket aranžmanu te utjecaju na cijenu paket aranžmana
 2. b) razumnom roku u kojem Putnik odnosno Posrednik/Ugovaratelj mora Agenciju obavijestiti o svojoj odluci glede predložene izmjene u paket aranžmanu
 3. c) posljedicama u slučaju da Putnik ne odgovori u navedenom
 4. d) ponuđenom zamjenskom paket aranžmanu i njegovoj cijeni, kojeg Putnik nije u obavezi

Povećanje cijene paket aranžmana nije moguće manje od 20 dana prije početka putovanja, a ponuda zamjenskog paket aranžmana s izmijenjenim ostalim uvjetima Ugovora nije moguća nakon početka putovanja.

Ako Putnik u navedenom roku ne obavijesti Agenciju o svojoj odluci glede na predložene izmjene u paket aranžmanu, nakon isteka tog roka smatra se da je Putnik suglasan s nastalim promjenama.

Ako Putnik ne prihvati zamjenski paket aranžman i raskine Ugovor o putovanju u paket aranžmanu, Agencija je dužna bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora, vratiti sva plaćanja izvršena u korist Putnika.

 

Članak 7. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni kapaciteti, restorani, prijevozna sredstva i drugi objekti u paket aranžmanu turističke agencije T&T Travel Boutique opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje, važećoj u trenutku izdavanja paket aranžmana. Ukazujemo da se kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, hrana i udobnost kao i druge usluge u ponudi hotela pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi navedenih usluga su različiti i nisu usporedivi. Turistička agencija T&T Travel Boutique ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu i pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja su dobivena od strane trećih osoba.

 

Članak 8. Putne isprave

Putnik je obvezan posjedovati valjane putne isprave. Za nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, vrijedi politika otkaza putovanja koja je navedena u paket aranžmanu. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih putnih isprava snosi putnik. Agencija će pomoći Putniku u slučaju gore navedenih situacija, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Putnik je dužan prije početka putovanja , odnosno do roka koji je u program određen, dobiti vizu za države u koje putuju i obaviti cijepljenja koja su obavezna za te države. Molimo Putnike, kojima je potrebana turistička viza za putovanje u bilo koju od destinacija uključenih u paket aranžman, da kontaktiraju konzularni ured zemlje/zemalja koju/koje planiraju posjetiti kako bi se detaljno informirali o načinu i približnom trajanju pridobivanja turističke vize. Posredovanje Agencije pri dobivanja vize nije uračunato u cijenu paket aranžmana, nego se plaća posebno.

Agencija nije odgovorna za carinske, policijske i odluke drugih državnih tijela, po kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju kao niti za troškove koje Putniku nastanu uslijed navedene situacije. Svim Putnicima preporučamo da se prije uplate paket-aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju kao i carinskim propisima i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju. Agencija može uputiti Putnika na izvor informacija, ali ni na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog Putnika.

 

Članak 9. Pravo putnika na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu i pravo odustajanja prije početka paket aranžmana

Putnik odnosno Posrednik/Ugovaratelj putovanja može pisanim putem raskinuti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka paket aranžmana.

U tom slučaju Agencija gubi pravo na ugovorenu cijenu paket aranžmana i od Putnika odnosno Posrednika/Ugovaratelja putovanja zahtijeva naknadu za raskid Ugovora kako slijedi:

 • Za otkaz od 45 dana i više prije početka putovanja, Agencija će naplatiti 30% od ukupne cijene aranžmana
 • Za otkaz od 44-21 dana prije početka putovanja, Agencija će naplatiti 40% od ukupne cijene aranžmana
 • Za otkaz od 20-15 dana prije početka putovanja, Agencija će naplatiti 50% od ukupne cijene aranžmana
 • Za otkaz od 14-0 dana prije početka putovanja, Agencija će naplatiti 100% ukupne cijene aranžmana

Ovisno o paket aranžmanu, moguća je i drugačija (od gore navedene) skala naknade za raskid Ugovora o putovanju u paket aranžmanu. U tom slučaju vrijede uvjeti naknade za raskid Ugovora o putovanju u paket aranžmanu. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na eventualne promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa smještaja kao ina sve druge bitne promjene u paket aranžmanu zatražene od strane Putnika ili Posrednika/Ugovaratelja. Zahtjev za otkaz ili promjenu putovanja predaje se pismenim putem osobno, poštom ili elektronskom poštom.

Putnik odnosno Posrednik/Ugovaratelj ima pravo raskinuti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid Ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz Putnika na odredište. U tom slučaju Putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket aranžman umanjen za administrativne troškove rezervacije, ali nema pravo na dodatnu odštetu.

U slučaju kada je Putnik odnosno Posrednik/Ugovaratelj u dozvoljenom roku raskinuo Ugovor, Agencija je dužna Putnika vratiti sva plaćanja izvršena u korist Putnika, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora o putovanju u paket aranžmana.

 

Članak 10. Prijenos ugovora o putovanju u paket aranžmanu na drugog putnika

Ako je Putnik spriječen započeti ugovoreno putovanje, on tada može odrediti treću osobu da se umjesto njega koristi ugovorenim uslugama ako je o tome pisanim putem i u razumnom roku obavijestio Agenciju. Obavijest poslana Agenciji najkasnije 7 dana prije početka paket aranžmana smatra se obaviješću u razumnom roku.

Prenositelj i primatelj Ugovora o putovanju u paket aranžmanu solidarno su odgovorni za plaćanje iznosa cijena i za  sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa Ugovora.

Agencija je dužna obavijestiti prenositelja o stvarnim troškovima prijenosa Ugovora, koji ne smiju biti nerazumni i ne smiju prijeći stvarni trošak Agencije uzrokovan prijenosom Ugovora o putovanju u paket aranžmanu.

Agencija će prihvatiti treću osobu imenovanu kao zamjenskog Putnika, ukoliko ta osoba ispunjava sve predviđene uvjete za putovanje, te ako ne postoje zakonski akti niti ikakve druge prepreke koje bi onemogućavale treću osobu da putuje u određenu državu ili ukoliko je u tome ne sprječava pravo treće države-destinacije putovanja koja ne dopušta zamjenu Putnika ili ako nije moguće izvršiti promjenu rezervacije.

 

Članak 11. Uvjeti i odredbe te uvjeti Odustajanje od korištenja usluge smještaja na plovilima

U slučaju chartera (najma) plovila (motorni brodovi, katamarani, jedrilice, guleti, luksuzne jahte ili mali kruzeri), primjenjivat će se uvjeti poslovanja organizatora putovanja charter agencije/pružatelja usluge koji pruža usluge smještaja na plovilima. Takvi će uvjeti i odredbe poslovanja, kao i otkaza, biti navedeni u svakom ugovoru/ponudi o najmu (charteru) plovila.

 

Članak 12. Pravo organizatora putovanja na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana

Vezano na putovanje u paket aranžmanu za čiju realizaciju je potreban odgovarajući broj prijavljenih Putnika, Agencija moze raskinuti Ugovor o tom putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana ako je broj osoba koje su prijavljene za paket aranžman manji od najmanjeg broja  navedenog u ponudi programa putovanja.U tom će slučaju Agencija Putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket aranžman , bez obaveze naknade štete Putniku, te Putnika obavjestiti o raskidu Ugovora unutar roka navedenog u ponudi programa putovanja,ali ne kasnije od :

 1. 20 dana prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana
 2. 7 dana prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana
 3. 48 sati prije početka paket aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana

Agencija može raskinuti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket aranžman, bez obaveze naknade štete Putniku, ako Agencija u izvršenju Ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, te ako Putnik o raskidu Ugovora obavjesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket aranžmana.

Raskidom Ugovora u oba gore navedena slučaja Agencija gubi pravo na ugovorenu cijenu paket aranžmana i dužana je putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist Putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora o putovanju u paket aranžmanu.

 

Članak 13. Obveze putnika

Putnik je dužan informirati se o važećim propisima o putnim ispravama, vizama, devizama, carinskim i zdravstvenim propisima zemlje u koju putuje. Putnik je dužan brinuti se da on osobno te njegovi dokumenti i prtljaga odgovaraju uvjetima predviđenima pograničnim carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje države i države u koju ili kroz koju putuje.

Agencija nije odgovorna za odluke službenih osoba koje Putniku uskrate prijevoz, odbiju izdavanje vize ili ne dozvole ulazak u pojedinu zemlju, niti je odgovoran za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Agencija zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima, točnije uvjetima otkaza putovanja naznačenim u aranžmanu.

Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja, poštivati kućni red u ugostiteljskim i/ili hotelskim objektima te dobronamjerno surađivati s predstavnikom Organizatora putovanja i izvođačem usluga. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Agencija otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Tijekom putovanja Putnik je dužan ponašati se na način koji ne ugrožava živote ili zdravlje svojih suputnika i ne ugrožava sam tijek putovanja. U slučaju da se Putnik ponaša suprotno ovoj odredbi, predstavnik Organizatora putovanja ima pravo isključiti ga iz daljnjeg putovanja bez naknade bilo kakve štete.

Putnik je dužan cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U slučaju potrebe, Putnik je dužan priložiti liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju Organizatora putovanja te se prema Putniku obračunavaju otkazni troškovi sukladno uvjetima naznačenim u aranžmanu.

Putnik je dužan pravovremeno obavijestiti Organizatora putovanja o svim činjenicama koje se tiču njegovog zdravlja, navika i slično, a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu ishrane, boluje od određenih bolesti i slično).

 

Članak 14. Obveze organizatora putovanja

Agencija, kod koje se uplaćuje paket aranžman , je odgovorna za izvršenje usluga obuhvaćenih Ugovorom o putovanju u paket aranžmanu, bez obzira mora li te usluge izvršiti sam ili ih moraju izvršiti drugi pružatelji usluga putovanja, te je dužan Putniku odnosno Posredniku/Ugovaratelju putovanja staviti na raspolaganje promiđžbeni materijal i ove Opće uvjete o poslovanju u pisanom ili elektronskom obliku.

Agenciju obavezuju podaci koji su sadržani u promiđžbenim materijalima ili u programu putovanja te je odgovoran za pravilno izvršenjke svih usluga obuhvaćenih ovim Ugovorom kao i za brigu o pravima i interesima Putnika suglasno pravilima struke i običajima u turizmu.

Agencija je dužna poslati Putniku svu potrebnu putnu dokumentaciju (vouchere i ostale informacije vezane za putovanje) najkasnije 7 Dana prije početka putovanja.

Agencija je dužna bez nepotrebnog odgađanja Putniku u poteškoćama pružiti primjerenu pomoć a posebice

 1. A) Pružanjem primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i B) pomaganjem Putniku pri uspostavljnju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih aranžmana.

Ako je Putnik poteškoću prouzročio namjerni ili nepažnjom, Agencija može za pruženu pomoć naplatiti razumnu naknadu koja ne može biti viša od stvarnih troškova Agencije.

Agencija je dužna svakom Putniku ponuditi „paket“ putnog osiguranja.Potpisom Ugovora o putovanju u paket aranžmanu odnosno djelomičnom ili cijelom uplatom ugovorenog iznosa paket aranžmana ,Putnik daje suglasnost da su djelatnici turističke agencije ponudili paket putnog osiguranja Putniku odnosno Posredniku/Ugovaratelju putovanja.

Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvšavanja usluga koje su prouzročene uslijed više sile i/ili kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema zakonskim propisima i međunarodnim konvencijama.

 

Članak 15. Prava putnika i obveze Agencije u slučaju nemogućnosti izvršenja znatnog dijela usluga putovanja

Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti u skladu s Ugovorom o putovanju u paket aranžmanu ,Agencija je dužna radi nastavka paket aranžmana ponuditi Putniku odgovarajuće alternativne aranžmane ,po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u programu paket aranžmana , bez dodatnih troškova za Putnika uključujući i povratak u mjesto polazišta onako kako je ugovoreno.

Ako Agencija predloži alternativni putni aranžman čija je posljedica paket aranžman niže kvalitete od one navedene u Ugovoru o putovanju u paket aranžmanu, Agencija je dužna odobriti primjereno sniženje cijene.

Putnik može odbiti predložene alternativne putne aranžmane samo ako oni nisu usporedivi s onim što je bilo dogovoreno programom paket aranžmana ili ako je odobreno sniženje cijene neprimjereno.

Ako nesukladnost znatno utječe na izvršenje paket aranžmana i ako Agencija nije ispravila nesukladnost u razumnom roku koji je odredio Putnik , Putnik može raskinuti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid te zahtijevati , prema potrebi ,na sniženje cijena i/ili naknadu štete u skladu s člankom 22 i člankom 23 ovog Ugovora.

Ako nije moguće osigurati alternativne aranžmane ili ako Putnik odbije predložene alternativne aranžmane ,Putnik ima pravo prema potrebi, na sniženje cijene i/ili na naknadu štete u skladu s člankom 22 i člankom 23 ovog Ugovora , bez raskidanja Ugovora o putovanju u paket aranžmanu.

U tom slučaju ako paket aranžman uključuje prijevoz Putnika , Agencija je dužna bez nepotrebnog odgađanja repatrijaciju Putnika jednakovrijednim prijevozom , bez dodatnih troškova za Putnika. Dodatni troškovi idu na teret Agencije.

 

Članak 16. Ispravljanje nesukladnosti u izvršenju usluga putovanja obuhvaćenih paket aranžmanom

Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Agenciju o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćenih ovim Ugovorom o putovanju u paket aranžmanu.

Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s Ugovorom o putovanju u paket aranžmanu , Agencija je dužna ispraviti tu nesukladnost na zahtjev Putnika , osim ako nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje sukladnost utječe.

Ako Agencija ne ispravi nesukladnost iz gore navedenih razloga, Putnik ima pravo na sniženje cijene i/ili naknade štete sukladno s člankom 22 i člankom 23 ovog Ugovora.

Ako Agencija ne ispravi nesukladnost koju je dužna ispraviti u razumnom roku koji je odredio Putnik , Putnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Putnik nije dužan odrediti Agenciji razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je Agencija odbila ispravit nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah.

 

Članak 17. Paket aranžman u organizaciji drugih organizatora putovanja

Za sve paket aranžmane gdje je T&T TRAVEL Boutique turistička agencija glavni organizator putovanja vrijede sve odredbe obuhvaćene ovim Ugovorom , osim u slučaju gdje je T&T Travel Boutique turistička agencija posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi paket aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju Opći uvjeti poslovanja odgovornog organizatora paket aranžmana te T&T Travel Boutique turistička agencija ne odgovara za provedbu turističkih paket aranžmana drugih organizatora.

 

Članak 18. Prtljaga

Ukoliko Putnik putuje zrakoplovom, ima pravo na prijevoz prtljage sukladno odredbama zračnog prijevoznika . Troškove prtljage Putnik plaća sukladno važećim cijenama zračnog prijevoznika. Kod kopnenog i morskog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz jedne torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drugačije ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog, Agencija će o tome obavijestiti Putnika odnosno Posrednika/Ugovaratelja putovanja prilikom sklapanja Ugovora.

Agencija nije odgovorna za prijevoz prtljage te ne odgovara za oštećenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili smještajnom objektu. Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje direktno prijevozniku ili smještajnom objektu.

Posebnu prtljagu (ski opremu, glazbene instrumente i slične predmete) Putnik odnosno Posrednik/Ugovaratelj putovanja je dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljeni Putnikov zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva .Prijevoznik ima pravo, zbog ograničenja kapaciteta nosivosti, ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Agencija stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod i dr.) te su ih prilikom svakog napuštanja dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnici sami snose odgovornost za krađu ,gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu. Agencija ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Preporučujemo uplatu police za osiguranje protiv oštećena i gubitka prtljage.

 

Članak 19. Paket putnog osiguranja

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Republike Hrvatske, Agencija je dužna Putniku ponuditi „paket“ putnog osiguranja koji se sastoji od A) osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, B) osiguranja u slučaju oštećenja i gubitka prtljage, C)dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, D) osiguranje za slučaj otkaza putovanja te, E) osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka Putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti.

Paket putnog osiguranja se ne može naknadno uplatiti nego samo kod prijave za putovanje. U slučaju da Putnik zahtjeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija samo kao posrednik. Potpisom Ugovora o putovanju u paket aranžmanu, pismenom potvrdom ponude paket aranžmana putem elektronske pošte ili djelomično odnosno cjelokupnom uplatom ugovorene cijene paket aranžmana, Putnik odnosno Posrednik/Ugovaratelj daje suglasnost, da su mu ponuđena i preporučena osiguranja navedena u ovom članku.

 

Članak 20. Osiguranje jamčevine

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Republike Hrvatske, Agencija (Organizator putovanja) je dužna za svaki aranžman osigurati jamčevinu za slučaj nesolventnosti kod društva za osiguranje ili banke u Republici Hrvatskoj radi a)povrata svih novčanih sredstava uplaćenih od strane Putnika ili u ime Putnika u vezi s Ugovorom o putovanju za ugovorene usluge čije je izvršenje izostalo, ili koje neće biti izvršene, ili će tek djelomično biti izvršene, zbog nesolventnosti ili stečaja Organizatora i b) naknade troškova nužnog smještaja Putniku, ishrane, povratka Putnika s trenutnog mjesta putovanja u mjesto polaska na putovanje, ako je Ugovorom o putovanju u aranžman uključen prijevoz Putnika, kao i sve nastale tražbine po toj osnovi, koje su prouzročene zbog nesolventnosti ili stečaja Agencije ( Organizatora putovanja).

 

Članak 21. Osiguranje od profesionalne i javne odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Republike Hrvatske, Agencija (Organizator putovanja) je dužna s osiguravateljem sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na aranžman. Agencija ima kod osiguravajućeg društva Croatia osiguranje d.d. sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne i javne odgovornosti. Kontakt podaci osiguratelja su: Croatia Osiguranje d.d. Zagreb, Vatroslava Jagića 33, HR-10000 Zagreb, Croatia, broj police osiguranja od profesionalne i javne odgovornosti: 228620094103, važeća do 1.1.2023. Potpisom Ugovora o putovanju u aranžmanu, pismenom potvrdom ponude aranžmana putem elektronske pošte ili djelomičnom odnosno cjelokupnom uplatom ugovorene cijene aranžmana, Putnik daje suglasnost, da su djelatnici turističke agencije upoznali Putnika sa sadržajem važeće police osiguranja od profesionalne i javne odgovornosti.

 

Članak 22. Rješavanje prigovora – reklamacije

U slučaju nepotpuno ili neadekvatno izvršene usluge iz ugovorenog paket aranžmana, Putnik ima pravo prigovora te može pokrenuti žalbeni postupak kod predstavnika turističke agencije ili davatelja usluge na licu mjesta, koji će nastojati ispraviti greške. Naglašavamo da je u interesu Putnika, da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora na licu mjesta. Ukoliko to ne bude moguće, Putnik mora tražiti pismenu potvrdu predstavnika turističke agencije ili davatelja usluge, iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Pismenu i potpisanu potvrdu Putnik potom prilaže pismenoj reklamaciji te je dužan u roku od 8 dana nakon završetka putovanja poslati organizatoru putovanja preporučenom poštom na adresu: T&T Travel Boutique turistička agencija/Obrt za turističke i poslovne usluge, Vl. Tihana Dolenec, Djordjićeva 5, HR-10 000 Zagreb. Ukoliko Putnik uloži reklamaciju nakon navedenog roka, Agencija (Organizator putovanja) takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Svaki Putnik prigovor donosi zasebno.

T&T Travel Boutique turistička agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Agencija (Organizator putovanja) je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 15 dana zbog prikupljanja informacija. Agencija će rješavati samo one pritužbe za koje Putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta te da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Dok postupak rješenja traje, a ukupno 15 odnosno 30 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom periodu Putnik se odriče prava na tužbu. Ukoliko je zbog krivnje T&T Travel Boutique turističke agencije došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, Putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos paket aranžmana. Putnik i T&T Travel Boutique turistička agencija će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnosti suda u Zagrebu.

Turistička agencija T&T Travel Boutique/ Obrt za turističke i poslovne usluge Djordjićeva 5, HR -10000 Zagreb Tel: +385 91 2501718  E-mail: enjoy@croatiatravelboutique.com  W: www.croatiatravelboutique.com

 

Članak 23. Naknada štete

Putnik ima pravo, neovisno o sniženju cijene ili raskida Ugovora, zahtijevati od Agencije primjerenu naknadu za svaku štetu koju pretrpi kap rezultat bilo koje nesukladnosti, dok je Agencija je dužna naknaditi tu štetu bez nepotrebnog odgađanja. Agencija se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da:

 1. se nesukladnost može pripisati Putniku
 2. se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih Ugovorom o putovanju u paket aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna.
 3. je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći

Putnik ima pravo podnijeti zahtjev za naknadu štete u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu Republike Hrvatske i u skladu s međunarodnim konvencijama.

 

Članak 24. Sniženje cijene

Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je postojala nesukladnost u vezi s ugovorom putovanja u paket aranžmanu, osim ako Agencija dokaže da se nesukladnost može pripisati Putniku.

Putnik ima pravo podnijeti zahtjev za sniženje cijene u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu Republike Hrvatske i u skladu s međunarodnim konvencijama.

 

Članak 25. Mogućnost stupanja u kontakt s organizatorom putovanja

Putnici su u mogućnosti izravno stupiti u kontakt s Agencijom (organizatorom putovanja) kako bi zatražili pomoć ako se nađu u poteškoćama ili kako bi prijavili svaku neusklađenost koju utvrde tijekom izvršenja paket aranžmana. Kontakt podaci agenciju su slijedeći: Turistička agencija T&T Travel Boutique/ Obrt za turističke i poslovne usluge Djordjićeva 5, HR -10000 Zagreb Tel: +385 91 2501718  E-mail: enjoy@croatiatravelboutique.com  www.croatiatravelboutique.com ; Voditelj poslova i vlasnik Agencije Tihana Dolenec.

 

Članak 26. Zaštita privatnosti

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristiti će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). T&T Travel Boutique turistička agencija se obvezuje da neće osobne podatke Putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, turistički vodič, voditelj putovanja, itd.). Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na obveze zakonom /odlukom nadležnog tijela državne vlasti ili ugovaranjem dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme trajanja putovanja, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranja prtljage, osiguranja od otkaza putovanja te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka Putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Ukoliko Putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu.

Osobni podaci Putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci rukovodstva Organizatora/turističke agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

T&T Travel Boutique turistička agencija zadržava pravo da osobne podatke Putnika upotrijebi u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newsletter). Putnik je u mogućosti u bilo kojem trenutku zatražiti da se njegovi osobni podaci izuzmu iz baze podataka koji se koriste u marketinške svrhe, slanjem pismenog zahtjeva na enjoy@croatiatravelboutique.com . Prigovor vezan uz obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje ili realizaciju tražene usluge.

 

Članak 27. Nadležnost suda

Obje ugovorne strane, Agencija i Putnik, se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. U slučaju spora mjerodavnost prava i nadležnost suda biti će prema sjedištu Agencije (Organizatora putovanja ili davatelja usluge) kao i primjena hrvatskog prava.

 

Članak 28. Suglasnost putnika

Putnik prihvaća odredbe ovog Ugovora i opće uvjete poslovanja na jedan od sljedećih načina

 1. Pismenom potvrdom ponude paket aranžmana putem elektronske pošte na: enjoj@croatiatravelboutique.com
 2. Potpisom ovog Ugovora o putovanju u paket aranžmanu
 3. Djelomičnom ili cjelokupnom uplatom ugovorene cijene paket aranžmana
 4. Prihvaćanjem izdanog računa za uplaćene usluge
 5. Korištenjem naručenih i uplaćenih turističkih usluga

 

Članak 29: COVID-19

Na snazi ​​je posebna politika otkazivanja zbog trenutne situacije i pandemije Covid-19.

Ovaj propis omogućuje Putniku da otkaže rezervaciju, bez gubitka uplaćenog depozita, ako za to postoji imperativna potreba. U tom slučaju Agencija će dati mogućnost odgode rezervacije. Ukoliko željeni smještaj ili bilo koja od usluga uključenih u paket nisu dostupni u traženim terminima, Agencija može zamijeniti drugu smještajnu jedinicu ili druge usluge. U tom slučaju, uplaćeni depozit će se koristiti za ovu novu rezervaciju.

U slučaju da Agencija otkaže aranžman, Agencija može ponuditi Putničke bonove (voucher) umjesto povrata troškova. Putniku će biti ponuđen izbor između bona I povrata troškova, ovisno o tome kada je došlo do otkazivanja od strane Agencije i ovisno o politici otkazivanja dobavljača/pružatelja usluga uključenih u paket.

 

Članak 30. Završne odredbe

Putnik potvrđuje da je suglasan :

Da mu je prije sklapanja Ugovora o putovanju u paket aranžmanu Agencija odnosno Posrednik/Ugovaratelj stavio na raspolaganje odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti;

Da mu je ponuđeno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju (koje nisu u svezi sa Covid-19), osiguranje u slučaju oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti (koje nisu u svezi sa Covid-19);

Da je upoznat sa sadržajem važeće police profesionalne i javne odgovornosti te obaveze o jamčevini te da su ovaj Ugovor o putovanju u paket aranžmanu/Opći uvjeti poslovanja sastavni dio svakog paket aranžmana turističke agencije T&T Travel Boutique.

Da je upoznat s aktualnom politikom otkazivanja Covid-19 propisanom u članku 29. ovog Ugovora.

Da mu je Agencija savjetovala da ugovori policu osiguranja u zemlji porijekla Putnika, koja će uključivati ​​sve situacije povezane s Covid-19 tijekom njegova putovanja u Republiku Hrvatsku.

Ugovor o putovanju u paket aranžmanu /Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu dana 15.12. 2021. godine te se mogu ažurirati u bilo kojem trenutku.

 

Annex I

PREDUGOVORNE INFORMACIJE O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU

Najvažnija prava Putnika u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu:

  • Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket aranžmanu prije sklapanja Ugovora o putovanju u paket aranžmanu.
  • Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.
  • Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.
  • Putnici mogu prenijeti paket aranžman na drugu osobu uz pismenu obavijest o tome u razumnom roku i uz moguće plaćanje nastalih troškova.
  • Cijena paket aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8% cijene paket aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako Agencija (organizator) pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.
  • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmjeni bilo koji od bitnih elemenata paket aranžmana. Ako prije početka paket aranžmana trgovac odgovoran za paket aranžman, otkaže paket aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.
  • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti (koji se NE odnose na Covid-19), primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket aranžman.

Osim toga, putnici u bilo kojem trenutku prije početka paket aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora, koja se može opravdati.

Ako nakon početka paket aranžmana značajne elemente paket aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket aranžmana, a Agencija (organizator) ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.

Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

Ako se putnik nađe u poteškoćama, Agencija (organizator putovanja) mu mora pružiti pomoć.

Ako Agencija (organizator paket aranžmana) postane nesolventna, ili ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti agencije, ili ako  Agencija postane nesolventna nakon početka paket aranžmana, Turistička agencija T&T Travel Boutique  osigurat će se povrat plaćanja za svaki putni paket aranžman preko ugovorene police osiguranja.  Podaci o polici osiguranja će biti poslani Putniku nakon uplate pologa za putovanje u paket aranžmanu.